Čerpací technika velkoobchod-maloobchod

Technická pomoc (denně 7 - 19 h.)
+420 724 822 688

S povrchovým čerpadlem


Klasické domácí vodárny s povrchovým čerpadlem a tlakovou nádobou jsou určeny pro zásobování domácnosti vodou nebo zvyšování tlaku vody.

Čerpadlo se spíná automaticky prostřednictvím tlakového spínače, který bývá nastaven obvykle v rozmezí 2 bary (zapínací tlak) a 3,5 baru (vypínací tlak). Tlaková nádoba zajišťuje, aby nedocházelo k příliš častému spínání čerdla.

Zapojení vodárny s povrchovým čerpadlem